I Ogólnopolski Plener Fotograficzny w Niemczynie 2008